ارشد شهرسازی

هر آن چه که برای کنکور ارشد شهرسازی نیاز دارید

آشنایی با رشته شهرسازی و آزمون های کارشناسی ارشد شهرسازی

واژه شهرسازی در ایران از دهه 30 متداول شده و ترجمه لغتی آلمانی با همین مضمون (ساخت و ساز شهری) است که در آن دوره در وزارت کشور مصطلح شد. نقص این واژه در این است که امر مداخله در شهر را به یک امر فنی و مشابه ساخت و ساز یک سازه تقلیل می‌دهد و جنبه‌های مختلف آن به خصوص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را نادیده می‌گیرد. بواقع نمی توان معادل چندان مناسبی برای آن یافت اما واژه ای است که با کلماتی چون برنامه­ریزی شهری (City/Urban Planning) و طراحی شهری (City/Civic/Urban Design) دارای قرابت معنایی زیادی است. شهرسازی به معنای دانش سازمان یافته مداخله در مجتمع­های موضوع یکی از موانع ارائه تعریف جامع و مانع از قلمرو اکادمیک و حرفه­ای این رشته در دوران معاصر بوده است. این رشته در سراسر دنیا از جمله کشورمان به دو گرایش اصلی تقسیم می شود که عبارتند از: 1) برنامه­ریزی شهری، منطقه­ای و مدیریت شهری و 2) طراحی شهری

آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی، هر ساله در دو گرایش برنامه­ریزی شهری، منطقه­ای و مدیریت شهری و در دو مرحله (تئوی و عملی) برگزار می شود که سوالات مرحله اول به صورت چهارگزینه­ای و سوالات مرحله دوم به صورت نوشتاری و ترسیمی مطرح می شود.

برنامه­ریزی شهری، منطقه­ای و مدیریت شهریطراحی شهری
سرفصل­هاتعداد سوالاتضرایبمحتوای کلیسرفصل­هاتعداد سوالاتضرایبمحتوای کلی
زبان عمومی و تخصصی

عمومی: 15

تخصصی: 15

2

عمومی: دستور زبان و واژگان عمومی

تخصصی: درک مطلب از متون برنامه­ریزی

زبان عمومی و تخصصی

عمومی: 15

تخصصی:15

2

15 سوال عمومی: دستور زبان و واژگان عمومی

15 سوال تخصصی: درک مطلب از متون طراحی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران303

شهرسازی معاصر ایران

طرح­ها و برنامه­ها

قوانین و مقررات حقوقی

نهادها و مراجع

جمعیت شناسی

حمل و نقل، کاربری و محیط زیست و ...

مباحث عمومی شهرسازی ایران253

شهرسازی معاصر ایران

طرح­ها و برنامه­ها

قوانین و مقررات حقوقی

نهادها و مراجع

جمعیت شناسی

حمل و نقل، کاربری و محیط زیست و ...

مبانی نظری برنامه­ریزی شهری، منطقه­ای و مدیریت شهری303

مفاهیم پایه

نظریه­ها و رویکردهای مطرح در شهرسازی

پارادایم­های برنامه­ریزی

برنامه­ریزی منطقه­ای

مبانی و نظریه­های مدیریت شهری

علوم مرتبط با برنامه­ریزی

مبانی نظری معماری و طراحی شهری252

مفاهیم پایه در طراحی شهری

سیر تحول طراحی شهری

نظریه­ها و مکاتب طراحی شهری

مبانی نظری معماری

نظریه-های مرتبط با طراحی شهری (روانشناسی محیطی، رفتارشناسی و ... )

تاریخ شهر و شهرسازی252

تاریخ شهر در ایران از دوران باستان تا دوران معاصر

تاریخ شهر در جهان از تمدن های اولیه تا دوران معاصر

تاریخ معماری و شهرسازی252

تاریخ شهر در ایران از از دوران باستان تا دوران معاصر

تاریخ شهر در جهان از تمدن های اولیه تا دوران معاصر

تاریخ معماری و تخصصی طراحی شهری

آمار، فنون و روش­ها در برنامه­ریزی252

آمار توصیفی و استنباطی

فنون و روشهای کمی در برنامه­ریزی

تحلیلی فضاهای معماری و شهری252

تحلیل فضاهای شهری در ایران و جهان

روش­ها و تکنیک­های طراحی شهری و ...

مجموع140 سوال140 دقیقهمجموع130130 دقیقه
 

وبینار موفقیت در آزمون ارشد شهرسازی ۱۴۰۲