جزوات کنکور دکتری شهرسازی

جزوات آمادگی کنکور دکتری شهرسازی پردیس کیمیافکر، به کوشش مجرب ترین اساتید کشور در حوزه آمادگی آزمون دکتری شهرسازی تهیه شده است. مزایای جزوات دکتری شهرسازی عبارتند از:

1) تهیه شده برپایه به روزترین و جدیدترین منابع کنکور دکتری شهرسازی

2) بازنگری و به روزرسانی مداوم برپایه تغییرات کنکور

3) ارائه مطالب به صورت مبحثی و یکپارچه برپایه تلفیق منابع گسترده و متنوع آزمون دکتری شهرسازی

4) انسجام و سازماندهی مناسب جزوات آزمون دکتری شهرسازی که امکان مطالعه را برای داوطلبانی که شرایط شرکت در کلاس­ ها را ندارند تسهیل می­کند و بهترین جایگزین برای کلاس­ های آنلاین و حضوری آمادگی آزمون دکتری شهرسازی است.

این جزوات به دو صورت بسته آموزشی کنکور دکتری شهرسازی (منابع کامل آزمون به صورت خلاصه کتاب) و جزوات طبقه ­بندی شده آزمون دکتری شهرسازی (منابع کامل آزمون به صورت مبحثی) تدوین شده و به نیاز داوطلبان این رشته به بهترین نحو پاسخ خواهد داد


بسته آموزشی دکتری شهرسازی

بسته آموزشی آمادگی کنکور دکتری شهرسازی پردیس کیمیافکر، به کوشش مجرب ترین اساتید کشور در حوزه آمادگی آزمون دکتری شهرسازی تهیه شده است. مزایای بسته دکتری شهرسازی عبارتند از: 

 1. تهیه شده برپایه به روزترین و جدیدترین منابع کنکور دکتری شهرسازی 
 2. بازنگری و به روزرسانی مداوم برپایه تغییرات کنکور 
 3. ارائه مطالب به صورت خلاصه ­های کتاب به کتاب و به تفکیک دروس آزمون 
 4. انسجام و سازماندهی مناسب بسته دکتری شهرسازی که امکان مطالعه را برای داوطلبانی که شرایط شرکت در کلاس ها را ندارند تسهیل می­کند و جایگزین مناسبی برای کلاس­ های آنلاین و حضوری آمادگی آزمون دکتری شهرسازی است. این بسته ­ها به دو صورت بسته آموزشی کنکور دکتری شهرسازی (منابع کامل آزمون به صورت خلاصه کتاب) و جزوات طبقه ­بندی شده آزمون دکتری شهرسازی (منابع کامل آزمون به صورت مبحثی) تدوین شده و به نیاز داوطلبان این رشته به بهترین نحو پاسخ خواهد داد


بسته آموزشی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

بسته آموزشی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری پردیس کیمیافکر، به کوشش مجرب ترین اساتید کشور در حوزه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری تهیه شده است. مزایای بسته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری عبارتند از: 

 1. تهیه شده برپایه به روزترین و جدیدترین منابع کنکور ارشد طراحی شهری
 2. بازنگری و به روزرسانی مداوم برپایه تغییرات کنکور 
 3. ارائه مطالب به صورت خلاصه­ های کتاب به کتاب و به تفکیک دروس آزمون 
 4. انسجام و سازماندهی مناسب بسته ارشد برنامه ریزی شهری که امکان مطالعه را برای داوطلبانی که شرایط شرکت در کلاس­ ها را ندارند تسهیل می­کند و جایگزین مناسبی برای کلاس­ های آنلاین و حضوری آمادگی آزمون ارشد طراحی شهری است.

این بسته­ ها به دو صورت بسته آموزشی کنکور ارشد برنامه شهری (منابع کامل آزمون به صورت خلاصه کتاب) و جزوات طبقه­ بندی شده آزمون ارشد برنامه ریزی شهری (منابع کامل آزمون به صورت مبحثی) تدوین شده و به نیاز داوطلبان این رشته به بهترین نحو پاسخ خواهد داد

جزوات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

جزوات آمادگی کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه­ای و مدیریت شهری پردیس کیمیافکر، به کوشش مجرب ترین اساتید کشور در حوزه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی تهیه شده است. مزایای جزوات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری عبارتند از

 1.  تهیه شده برپایه به روزترین و جدیدترین منابع کنکور ارشد برنامه ریزی شهری
 2. بازنگری و به روزرسانی مداوم برپایه تغییرات کنکور
 3. ارائه مطالب به صورت مبحثی و یکپارچه برپایه تلفیق منابع گسترده و متنوع آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 
 4. انسجام و سازماندهی مناسب جزوات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری که امکان مطالعه را برای داوطلبانی که شرایط شرکت در کلاس­ها را ندارند تسهیل می­کند و بهترین جایگزین برای کلاس­های آنلاین و حضوری آمادگی آزمون ارشد برنامه ریزی شهری است.
  این جزوات به دو صورت بسته آموزشی کنکور ارشد برنامه ریزی شهری (منابع کامل آزمون به صورت خلاصه کتاب) و جزوات طبقه­بندی شده آزمون ارشد برنامه ریزی شهری (منابع کامل آزمون به صورت مبحثی) تدوین شده و به نیاز داوطلبان این رشته به بهترین نحو پاسخ خواهد داد

بسته آموزشی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

بسته آموزشی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری پردیس کیمیافکر، به کوشش مجرب ترین اساتید کشور در حوزه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری تهیه شده است. مزایای بسته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری عبارتند از: 

 1. تهیه شده برپایه به روزترین و جدیدترین منابع کنکور ارشد طراحی شهری
 2. بازنگری و به روزرسانی مداوم برپایه تغییرات کنکور 
 3. ارائه مطالب به صورت خلاصه­ های کتاب به کتاب و به تفکیک دروس آزمون 
 4. انسجام و سازماندهی مناسب بسته ارشد برنامه ریزی شهری که امکان مطالعه را برای داوطلبانی که شرایط شرکت در کلاس­ ها را ندارند تسهیل می­کند و جایگزین مناسبی برای کلاس­ های آنلاین و حضوری آمادگی آزمون ارشد طراحی شهری است.

این بسته­ ها به دو صورت بسته آموزشی کنکور ارشد برنامه شهری (منابع کامل آزمون به صورت خلاصه کتاب) و جزوات طبقه­ بندی شده آزمون ارشد برنامه ریزی شهری (منابع کامل آزمون به صورت مبحثی) تدوین شده و به نیاز داوطلبان این رشته به بهترین نحو پاسخ خواهد داد

جزوات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

جزوات آمادگی کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه­ای و مدیریت شهری پردیس کیمیافکر، به کوشش مجرب ترین اساتید کشور در حوزه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی تهیه شده است. مزایای جزوات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری عبارتند از

 1.  تهیه شده برپایه به روزترین و جدیدترین منابع کنکور ارشد برنامه ریزی شهری
 2. بازنگری و به روزرسانی مداوم برپایه تغییرات کنکور
 3. ارائه مطالب به صورت مبحثی و یکپارچه برپایه تلفیق منابع گسترده و متنوع آزمون ارشد برنامه ریزی شهری 
 4. انسجام و سازماندهی مناسب جزوات آزمون ارشد برنامه ریزی شهری که امکان مطالعه را برای داوطلبانی که شرایط شرکت در کلاس­ها را ندارند تسهیل می­کند و بهترین جایگزین برای کلاس­های آنلاین و حضوری آمادگی آزمون ارشد برنامه ریزی شهری است.
  این جزوات به دو صورت بسته آموزشی کنکور ارشد برنامه ریزی شهری (منابع کامل آزمون به صورت خلاصه کتاب) و جزوات طبقه­بندی شده آزمون ارشد برنامه ریزی شهری (منابع کامل آزمون به صورت مبحثی) تدوین شده و به نیاز داوطلبان این رشته به بهترین نحو پاسخ خواهد داد

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 02144258802 / 02144258801

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق واتساپ یا تلگرام: 09228464407

برای مشاهده کلاس های کنکور ارشد برنامه ریزی شهریبسته آموزشی کارشناسی ارشد طراحی شهری

بسته آموزشی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری پردیس کیمیافکر، به کوشش مجرب ترین اساتید کشور در حوزه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری تهیه شده است. مزایای بسته ارشد طراحی شهری عبارتند از: 

 1. تهیه شده برپایه به روزترین و جدیدترین منابع کنکور ارشد طراحی شهری
 2. بازنگری و به روزرسانی مداوم برپایه تغییرات کنکور
 3. ارائه مطالب به صورت خلاصه ­های کتاب به کتاب و به تفکیک دروس آزمون 
 4. انسجام و سازماندهی مناسب بسته آزمون ارشد طراحی شهری که امکان مطالعه را برای داوطلبانی که شرایط شرکت در کلاس ­ها را ندارند تسهیل می­کند و جایگزین مناسبی برای کلاس ­های آنلاین و حضوری آمادگی آزمون ارشد طراحی شهری است.

این بسته­ ها به دو صورت بسته آموزشی کنکور ارشد طراحی شهری (منابع کامل آزمون به صورت خلاصه کتاب) و جزوات طبقه ­بندی شده آزمون ارشد طراحی شهری (منابع کامل آزمون به صورت مبحثی) تدوین شده و به نیاز داوطلبان این رشته به بهترین نحو پاسخ خواهد داد

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 02144258802 / 02144258801

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق واتساپ یا تلگرام: 09228464407

برای مشاهده کلاس های کنکور ارشد طراحی شهری

جزوات کارشناسی ارشد طراحی شهری

جزوات آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری پردیس کیمیافکر، به کوشش مجرب ترین اساتید کشور در حوزه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری تهیه شده است. مزایای جزوات ارشد طراحی شهری عبارتند از:

 1.  تهیه شده برپایه به روزترین و جدیدترین منابع کنکور ارشد طراحی شهری
 2.  بازنگری و به روزرسانی مداوم برپایه تغییرات کنکور
 3. ارائه مطالب به صورت مبحثی و یکپارچه برپایه تلفیق منابع گسترده و متنوع آزمون ارشد طراحی شهری
 4. انسجام و سازماندهی مناسب جزوات آزمون ارشد طراحی شهری که امکان مطالعه را برای داوطلبانی که شرایط شرکت در کلاس­ ها را ندارند تسهیل می­کند و بهترین جایگزین برای کلاس های آنلاین و حضوری آمادگی آزمون ارشد طراحی شهری است.

این جزوات به دو صورت بسته آموزشی کنکور ارشد طراحی شهری (منابع کامل آزمون به صورت خلاصه کتاب) و جزوات طبقه­بندی شده آزمون ارشد طراحی شهری (منابع کامل آزمون به صورت مبحثی) تدوین شده و به نیاز داوطلبان این رشته به بهترین نحو پاسخ خواهد داد

 1.  

برای مشاهده کلاس های کنکور دکتری شهرسازی

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 02144258802 / 02144258801

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق واتساپ یا تلگرام: 09228464407