دکتری شهرسازی

هر آنچه که برای کنکور دکتری شهرسازی نیاز دارید

معرفی دکتری شهرسازی

شهرسازی شامل مجموعه اقداماتی است که می کوشد با اتخاذ تدابیر، سیاست­ها و فنون علمی، شهر را ارتقا بخشد. درواقع دانش شهرسازی دانش به کارگیری ابزارهای هدایت و کنترل فضایی (کاربری زمین، حمل و نقل شهری، زیرساخت های شهری و ...) در راستای تامین مصالح عامه (منافع عمومی) و بهبود کیفیت زیست و سکونت در شهرهاست.

دوره دکتری شهرسازی تنها با نام دکتری شهرسازی در دانشگاه های کشور تدریس می شود؛ مگر اینکه بعضی از دانشگاه ها با توجه به گرایشات و توانمندی های خاص خود، شامل: هریک از رشته های طراحی شهری،  برنامه ریزی شهری، شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری و نظیر این ها  رویکردهای متفاوتی را برای نیل به الزامات دوره دکتری اتخاذ کنند.

اهداف دکتری رشته شهرسازی

برای درک هدف دکتری رشته شهرسازی باید به سه مفهوم فلسفه وجودی شهرسازی،  ماهیت شهرسازی و جهانی، ملی و محلی شدن توجه کرد.

الف - فلسفه وجودی شهرسازی

به واسطه نقشی که شهرسازی در ایجاد بسترمناسب برای زندگی شهروندان دارد، روز به روز بر اهمیت آن به منزله رشته و حرفه ای فعال و موثر افزوده می شود.

ب - ماهیت شهرسازی در علم، هنر و علوم انسانی

شهرسازی دانشی میان رشته ای است. در رشته شهرسازی، مفاهیم مربوط به علم و تکنولوژی های نوین، هنر در سطح هنرهای تجسمی نظیر طراحی، نقاشی، و ... و علوم انسانی و درک جایگاه انسان در جامعه و شهر و تنوع فرهنگی در هم تنیده است.

ج- جهانی، ملی و محلی شدن

علاوه بر مواردی که در بالا گفته شد، پیشرفت های تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی سبب شده که مفهوم دهکده جهانی پدید آید. به طور قطع این مفهوم و موضوعات مرتبط به آن بر شکل سکونتگاه های بشری به ویژه سکونتگاه های شهری اثر گذاشته است. به همین علت نیاز به متخصصانی داریم که در این زمینه به تحقیق و پژوهش و نوآوری بپردازند. مقطع دکتری رشته شهرسازی به دنبال تربیت چنین متخصصانی است.

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری شهرسازی

عنوان کلی مبحثضریبعنوان درستعداد سوالات
دروس عمومی1زبان انگلیسی عمومی30
1استعداد تحصیلی گروه هنر30
دروس اختصاصی4نظریه ها و اندیشه های طراحی شهری90
نظریه ها و روش های برنامه ریزی شهری
سنت ها و اندیشه های شهر و شهرسازی (سیر اندیشه ها، تاریخ و مباحث عمومی شهرسازی)

 

منابع آزمون دکتری شهرسازی به کوشش کادر اساتید پردیس کیمیافکر و با توجه به سوالات آزمون دکتری شهرسازی در 5 سال اخیر گردآوری شده است. با توجه به تجربیات سال­های گذشته، سوالات آزمون دکتری شهرسازی مشتمل بر به روزترین کتابها و مقالات تدوین شده توسط اساتید دانشگاههای برتر کشور (تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علم و صنعت و هنر تهران) است. طبیعتا تسلط بر تمامی منابع فوق در بازه زمانی مطالعه برای کنکور امکانپذیر نیست از اینرو پردیس کیمیافکر به عنوان بزرگترین مرکز آمادگی آزمون های ارشد و دکتری شهرسازی در کشور با درخشانترین نتایج یک دهه اخیر، برنامه کلاس­های آمادگی آزمون دکتری شهرسازی ، بسته­ها و جزوات آموزشی آمادگی آزمون دکتری شهرسازی و آزمون­های آزمایشی دکتری شهرسازی را با بهره­گیری از به روزترین منابع و بالاترین کیفیت ممکن جهت کسب درخشانترین نتایج آزمون برای داوطلبان این رشته فراهم کرده است

 
 

برای مشاهده جزوات کنکور دکتری شهرسازی

برای مشاهده بسته آموزشی دکتری شهرسازی