جی آی اس کد2

نام استاد روز کلاس ساعت کلاس تاریخ شروع کلاس
مهندس بیدگلی جمعه 10:30 الی 13 17 مهر

مدت زمان دوره
دوره مقدماتی 20 ساعت در 8 جلسه 2.5 ساعته
دوره پیشرفته شهری 10 ساعت (مباحث Vector)
دوره پیشرفته منطقه ای 10 ساعت (مباحث Raster )

توانایی مخاطبان پس از دوره
آشنایی با محیط های مختلف GIS از جمله Arc Map , Arc Catalog , Arc Scene
تهیه و تولید انواع نقشه های مرتبط با شهرسازی بر اساس برداشت های میدانی
تجزیه و تحلیل داده های موجود و پیشنهادی

دانلود رزومه مهندس بیدگلی

دانلود سرفصل های جی آی اس مقدماتی