دوره جمع بندی و  نکته و تست برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری تهران (کد1)

 

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگذاری

شهریه دوره (هزار تومان)

ساعت کلاس

1

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

18

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

15 و 16 فروردین

220

9 الی 19

2

فنون و روشهای برنامهریزی

9

استاد آرش فتح جلالی

17 فروردین

110

9 الی 19

3

آمار در شهرسازی

9

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

18 فروردین

110

9 الی 19

4

زبان عمومی و تخصصی

8

استاد نیما فرهادی منش

23 فروردین

95

10:30 الی 19:30

5

مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

11

دکتر محسن اسماعیلی

24 فروردین

150

9 الی 20

6

سیر اندیشه ها در شهرسازی

10

دکتر محسن اسماعیلی

25 فرودین

135

9 الی 19

7

مباحث عمومی شهرسازی ایران

12

دکتر محسن اسماعیلی

26 فروردین

170

8 الی 20

جمع کل

77

جمع مبلغ خام ثبت نام

990

ثبت نام نقدی کل دروس تا تاریخ 8 اسفند شامل 200 هزار تومان تخفیف و ثبت نام اقساطی (2 قسط) شامل 150 هزار تومان تخفیف است

ثبت نام نقدی کل دروس از تاریخ 9 لغایت 20 اسفند شامل 100 هزار تومان تخفیف و ثبت نام اقساطی شامل 50 هزار تومان تخفیف است