برنامه دوره جمع بندی (تست و نکته) ارشد برنامه­ ریزی شهری، منطقه ­ای و مدیریت شهری ویژه کنکور 96

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره (هزارتومان)

فنون و روش های برنامه ریزی 8 مهندس آرش فتح جلالی پنج شنبه 17 فروردین ساعت 10 الی 18

70

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

20

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

جمعه و شنبه 18 و 19 فروردین

ساعت 9 الی 19

170

سیر اندیشه ها در شهرسازی

9

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 23 فروردین

ساعت 9 الی 18

90

مباحث عمومی شهرسازی ایران

12

دکتر محسن اسماعیلی

پنجشنبه 24 فروردین  

ساعت 8 الی 20

120

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

10

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه 25 فروردین

ساعت 9 الی 19

100

جمع کل

57 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

550

ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی شامل 150 هزار تومان تخفیف (تا 20 اسفند)

ثبت نام کلیه دروس به صورت اقساطی (2 قسط مساوی) شامل 100 هزار تومان تخفیف (تا 20 اسفند)

ثبت نام کلیه دروس به صورت اقساطی (2 قسط مساوی) شامل 50 هزار تومان تخفیف (بعد از 20 اسفند)

400

450

500

 

برنامه دوره جمع بندی (تست و نکته) ارشد طراحی شهری ویژه کنکور 96

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره (هزارتومان)

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان) 20 مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی جمعه و شنبه 18 و 19 فروردین ساعت 9 الی 19 170

سیر اندیشه ها در شهرسازی

9

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 23 فروردین

ساعت 9 الی 18

90

مباحث عمومی شهرسازی ایران

12

دکتر محسن اسماعیلی

پنجشنبه 24 فروردین

ساعت 8 الی 20

120

مبانی نظری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

20

مهندس محمد نظرپور

جمعه و شنبه 25 و 26 فروردین

ساعت 9 الی 19

170

جمع کل

57 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

550
ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی شامل 150 هزار تومان تخفیف (تا 20 اسفند)

ثبت نام کلیه دروس به صورت اقساطی (2 قسط مساوی) شامل 100 هزار تومان تخفیف (تا 20 اسفند)

ثبت نام کلیه دروس به صورت اقساطی (2 قسط مساوی) شامل 50 هزار تومان تخفیف (بعد از 20 اسفند)

400

450

500