برنامه دوره جمع بندی (تست و نکته) ارشد برنامه­ ریزی شهری، منطقه ­ای و مدیریت شهری ویژه کنکور 96

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره (هزارتومان)

فنون و روش های برنامه ریزی 8 مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی چهارشنبه 23 فروردین ساعت 10 الی 18

110

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

20

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

پنجشنبه و جمعه 24 و 25 فروردین

ساعت 9 الی 19

190

سیر اندیشه ها در شهرسازی

9

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه 18 فروردین

ساعت 9 الی 18

115

مباحث عمومی شهرسازی ایران

12

دکتر محسن اسماعیلی

پنجشنبه 17 فروردین

ساعت 8 الی 20

145

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

10

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 16 فروردین

ساعت 9 الی 19

135

جمع کل

57 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

695

ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی شامل 150 هزار تومان تخفیف (تا 20 اسفند)

ثبت نام کلیه دروس به صورت اقساطی (2 قسط مساوی) شامل 100 هزار تومان تخفیف (تا 20 اسفند)

545

595

 

برنامه دوره جمع بندی (تست و نکته) ارشد طراحی شهری ویژه کنکور 96

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره (هزارتومان)

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان) 20 مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی پنجشنبه و جمعه 24 و 25 فروردین ساعت 9 الی 19 190

سیر اندیشه ها در شهرسازی

9

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه 18 فروردین

ساعت 9 الی 18

115

مباحث عمومی شهرسازی ایران

12

دکتر محسن اسماعیلی

پنجشنبه 17 فروردین

ساعت 8 الی 20

145

مبانی نظری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

20

مهندس محمد نظرپور

سه شنبه و چهارشنبه 22 و 23 فروردین

ساعت 9 الی 19

245

جمع کل

57 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

695
ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی شامل 150 هزار تومان تخفیف (تا 20 اسفند)
ثبت نام کلیه دروس به صورت اقساطی (2 قسط مساوی) شامل 100 هزار تومان تخفیف (تا 20 اسفند)

545

595