🏅اسامی ۹۷ نفر از پذیرفته شدگان در گرایش #برنامه_ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری سال ۹۸

1️⃣دانشگاه تهران
🎯 ۱۹ کرسی از مجموع ۲۸ کرسی 💪
جناب آقای دانیال شاکر، شهری
سرکار خانم ریحانه گل محمد، منطقه ای
سرکار خانم آناهیتا موذنی، شهری
سرکار خانم زهرا انفرادی، شهری
سرکار خانم مریم میرزا محمدی، شهری
جناب آقای پارسا گل نسب، شهری
سرکار خانم نسیم تاجیک ، منطقه ای
سرکار خانم مهسا کوشکی، شهری
سرکار خانم سمیرا کریمی ، شهری
سرکار خانم زهرا محمدی، شهری دانشگاه تهران
جناب آقای حسین حدادی، منطقه ای
سرکار خانم فاطمه فتحعلی، منطقه ای
جناب آقای میلاد امانی، مدیریت شهری
جناب آقای محمدعلی اقا بزرگی، منطقه ای
سرکار خانم نازنین صاحبی، منطقه ای
سرکار خانم سوگل مرتضی پور، منطقه ای
سرکار خانم زهرا صفرلو، مدیریت شهری
سرکار خانم نگار حسین زاده، مدیریت شهری
سرکار خانم زهرا حیدری، مدیریت شهری

2️⃣ دانشگاه تربیت مدرس
جناب آقای رسول قاضوی، شهری
سرکار خانم زهرا خسرو پرویز، شهری
سرکار خانم نگار مالکی، شهری
جناب آقای حسین عظیمی، منطقه ای
جناب آقای امیرحسین شبرنگ، شهری
جناب آقای پدرام قصلانی، شهری
سرکار خانم نسرین محمدی ، شهری
جناب آقای شهاب چپردار، شهری
سرکار خانم زهرا طیبی، منطقه ای
جناب آقای شایان مسعودی، منطقه ای
جناب آقای بابک مومیوند، منطقه ای
جناب آقای اشکان آریان، منطقه ای

3️⃣ دانشگاه شهید بهشتی
سرکار خانم زهرا صمدی فر، شهری
سرکار خانم زینب بازیار ، شهری
جناب آقای مهرگان جهانبانی، شهری
سرکار خانم سارا زائرپور، منطقه ای
جناب آقای محمدحسین شجاعی نژاد، منطقه ای
جناب آقای علی شفیعی، شهری
جناب آقای حسین طاهری، منطقه ای
جناب آقای یونس کیخسروی، منطقه ای

4️⃣ علم و صنعت
سرکار خانم شقایق پرهیزگار، شهری
سرکار خانم مرضیه هاشم نژاد، شهری
سرکار خانم فاطمه لطفی، شهری
سرکار خانم فاطمه سلمانی، شهری
سرکار خانم بهناز رحیمی، منطقه ای
سرکار خانم سارا شیخی، منطقه ای
سرکار خانم فرزانه کاظمی، منطقه ای
سرکار خانم فاطمه مرادی، منطقه ای
جناب آقای محمد حسین قادی، منطقه ای
جناب اقای علی رضایی، شهری
جناب آقای دانیال خرمایی، شهری
جناب آقای محمدرضا شیری، شهری

5️⃣ دانشگاه هنر تهران
جناب آقای مسعود قاسمی،برنامه ریزی شهری
جناب آقای ابراهیم رستار، برنامه ریزی شهری
جناب آقای امین هراسانی، برنامه ریزی شهری
جناب آقای امیرعلی کلابی، مدیریت شهری
سرکار خانم شکوفه اکبری، مدیریت شهری
سرکار خانم کیمیا ثابتی، مدیریت شهری
سرکار خانم پریسا موسایی، مدیریت شهری

6️⃣ علامه طباطبایی
سرکار خانم فاطمه مومنی، شهری
سرکار خانم زهرا نوعی، شهری
سرکار خانم زهرا یوسف پور، شهری
سرکار خانم پروین دارَم، شهری
سرکار خانم مهسا پژوهنده، شهری
سرکار خانم پرناز حفظی، شهری
سرکار خانم ثمین جهانی، شهری
سرکار خانم‌ مهناز دهقان، شهری

7️⃣ هنر اصفهان
سرکار خانم حدیث علویان، شهری
جناب آقای پویا مرشدی، شهری
سرکار خانم مونا پور نمازی، شهری
سرکار خانم پوران رجبی، شهری

8️⃣ شیراز
سرکار خانم نجمه کناری، منطقه ای
جناب آقای محسن یوسفی، شهری
جناب آقای مرتضی اسکینی، شهری

9️⃣ گیلان
جناب آقای حمیدرضا صبوری، شهری
سرکار خانم پرستو بقایی، شهری
سرکار خانم صبا نعیما، منطقه ای
سرکار خانم فاطمه علوی زاده، منطقه ای
جناب آقای مصطفی امامقلی، منطقه ای

🔟 تبریز
جناب آقای بهنام فرجی، شهری
سرکار خانم سویل بایرامی، شهری

1️⃣1️⃣ ارومیه
سرکار خانم هدیه سیدی، شهری
سرکار خانم سکینه خلیلی، شهری
جناب آقای هومن مظهر، شهری
سرکار خانم عاطفه قنبری، شهری
سرکار خانم مریم علیزاده، شهری

2️⃣ 1️⃣بابلسر
سرکار خانم فاطمه تیزنوبیک، شهری
سرکار خانم طناز خسروی، شهری
جناب آقای محمدموسوی، شهری

1️⃣3️⃣ بجنورد

سرکار خانم فرزانه یاوری، شهری
سرکار خانم فاطمه مراد زاده، شهری
جناب آقای مهرداد شریفانی، شهری
جناب آقای حمید سپاسی، شهری

4️⃣ 1️⃣یزد
سرکار خانم مهدیه محمدزاده، شهری
سرکار خانم زهرا رسولی، شهری
جناب آقای مجیدانصاری، منطقه ای
جناب آقای علی احمدیان ، منطقه ای

15 کردستان
جناب آقای سجاد رشتیان، شهری

🏅اسامی ۵۲ نفر از پذیرفته شدگان در گرایش #طراحی_شهری سال ۹۸

1️⃣ دانشگاه تهران
سرکار خانم مهشید حشمت
جناب آقای مصطفی نادری
جناب آقای سپهر حافظی
سرکار خانم هلیا صحت
سرکار خانم ثنا آور

2️⃣ دانشگاه شهید بهشتی
سرکار خانم نفیسه مهدوی نیا
سرکار خانم نغمه ژاله رویی
سرکار خانم الهه یحیوی

3️⃣ دانشگاه تربیت مدرس
سرکار خانم یاسمن ایلکا
سرکار خانم سارا ابوطالبی
سرکار خانم ارمغان سرابی

4️⃣ دانشگاه علم و صنعت
سرکار خانم پروانه مودب
سرکار خانم حنانه نامجو
سرکار خانم نگین بنی خلیفی
سرکار خانم نگین کسروی
سرکار خانم منا وزیری
سرکار خانم نفیسه کوشکی
جناب آقای فرشید پور اسماعیل

5️⃣ دانشگاه هنر
سرکار خانم الینا الصایغ
سرکار خانم حمیده میرزایی
سرکار خانم ریحانه شاه نظری

6️⃣دانشگاه شهید رجایی
سرکار خانم ندا منصوری
جناب آقای بهنام سلطان شعار

7️⃣ دانشگاه هنر اصفهان
سرکار خانم ماجده ایمن
سرکار خانم صبا امانی زاده
سرکار خانم فرزانه آهنی
سرکار خانم الهه موسوی

8️⃣ بین المللی امام خمینی قزوین
سرکار خانم رضوان محققی
جناب آقای یاسر خوش آمد
سرکار خانم قدسیه حسین بیگی
جناب آقای حسین زاد
سرکار خانم مرجان بختیار زاده
سرکار خانم صدف دشتی

9️⃣ دانشگاه شیراز
سرکار خانم کوثر حسن زاده (انتخاب دوم)
سرکار خانم زهره ونداد
سرکار خانم نیوشا تیمی
جناب آقای امین نجفعلی زاده
سرکار خانم فاطمه پایان
سرکار خانم غزل حسن شاهی

🔟 دانشگاه یزد
سرکار خانم زهرا کلانتری
سرکار خانم فاطمه احمدی
سرکار خانم زهرا زالی
سرکار خانم انسیه بهدانی
جناب آقای امیر احسانی

1️⃣1️⃣دانشگاه کردستان
سرکاد خانم نازنین جلیلیان
جناب آقای مرتضی سلگی
جناب آقای محمدرضا نامداری

 1️⃣2️⃣ دانشگاه هنر تبریز
سرکار خانم مهتا چوبیه
سرکار خانم میترا محمدی
سرکار خانم سحر نوروزیان

1️⃣3️⃣ سایر دانشگاهها

سرکار خانم سحر اتفاق، دانشگاه فردوسی مشهد
جناب آقای شایان کاکایی، دانشگاه همدان