🎯 اسامی پذیرفته شدگان نهایی خانواده پردیس کیمیافکر در دانشگاه‌های دولتی در گرایش #طراحی_شهری

🏆 ۶۹ نفر قبولی نهایی در کد رشته های روزانه و نوبت دوم دانشگاه‌های دولتی کشور

✅ دانشگاه تهران (۸ کرسی از ۱۰ کرسی)

🥇سرکار خانم فاطمه زاهدی ( #رتبه_یک تئوری و نهایی کشوری #واقعی)

🥈سرکار خانم فاطمه خاکسار (رتبه ۱۰ تئوری و رتبه ۲ نهایی)

🥉سرکار خانم فرناز اکبرزاده (رتبه ۳ تئوری و نهایی)

🎗سرکار خانم فرزانه ایپکچی (رتبه ۶ تئوری و ۴ نهایی)

🎗جناب آقای امیرسجاد غلامیان (رتبه ۲ تئوری)

🎗جناب آقای محراب داداشی

🎗سرکار خانم زینب برومند

🎗سرکار خانم زهرا سلطانی

✅ دانشگاه شهید بهشتی
🎗سرکار خانم حانیه قاسمی

🎗سرکار خانم غزاله قاسمی نژاد

🎗جناب آقای امیرسجاد عبدلی

🎗جناب آقای محمدرضا حاجی فتحعلی

✅ دانشگاه تربیت مدرس
🎗سرکار خانم سارا قمر

🎗سرکار خانم شکیبا شاه منصوری

🎗جناب آقای میلاد بنی اسدی

🎗جناب آقای سجاد وهابی

🎗سرکار خانم عطیه قاسمی

✅ دانشگاه علم و صنعت
🎗سرکار خانم نگار شفیع آبادی

🎗سرکار خانم مهکامه رضایی

🎗سرکار خانم نیلوفر نوروزی

🎗سرکار خانم آتنا حافظی

🎗سرکار خانم اسرا نغمه سنج

✅دانشگاه هنر تهران
🎗سرکار خانم سوگل ایزدی

🎗سرکار خانم سارا عباداللهی

🎗سرکار خانم پگاه خضری

🎗سرکار خانم سحر زاهدی

🎗جناب آقای حسین صادق نژاد

✅دانشگاه رجایی
🎗سرکار خانم فاطمه نظری

✅دانشگاه هنر اصفهان
🎗سرکار خانم شادی گله‌دار

🎗جناب آقای علی کمالی

🎗سرکار خانم یاسمن سودمند

🎗سرکار خانم پردیس داراب پور

🎗جناب آقای محمد میرزایی

🎗سرکار خانم مهدیه کمسفیدی

✅دانشگاه شیراز
🎗سرکار خانم سمیه صادقی

🎗سرکار خانم مهشاد خاوری

🎗سرکار خانم فاطمه قبادپور

🎗سرکار خانم ساره مسعودی

🎗سرکار خانم زهرا حمزوی

🎗جناب آقای کمیل صفانیا

🎗سرکار خانم دانا گلستان نژاد

🎗سرکار خانم سمیه صادقی

✅دانشگاه تبریز و هنر تبریز

🎗سرکار خانم مهسا فانی

🎗سرکار خانم الناز مصلحی

🎗سرکار خانم مریم فروتن

🎗جناب آقای پارسا زمانی

🎗جناب آقای امین شهامی

🎗سرکار خانم شیلا نقشبندی

🎗سرکار خانم نادیا ناصری

 

✅دانشگاه امام خمینی قزوین
🎗سرکار خانم سپیده افشاری راد

🎗سرکار خانم سارینا دلجویی

🎗جناب آقای محمدصالح علیرضایی

🎗سرکار خانم الهام اشرفی

🎗سرکار خانم حدیث مفاخری

🎗سرکار خانم راضیه قربانی

✅دانشگاه فردوسی مشهد
🎗جناب آقای فرید گنجعلی

🎗جناب آقای محمد هاشمی

🎗سرکار خانم مریم فیض مطلق

✅دانشگاه بوعلی همدان
🎗سرکار خانم شیرمحمدی

🎗سرکار خانم ندا نقشبندی

🎗سرکار خانم محدثه یلفانیان

🎗جناب آقای سبحان الوانی

🎗سرکار خانم زهرا منفرد

✅دانشگاه جندی شاپور دزفول
🎗سرکار خانم ریحانه زارع پور

🎗سرکار خانم سعیدی پور

🎗جناب آقای عرفان زارعی

🎗جناب آقای محمد کشاورز

🎗سرکار خانم فاطمه کریمی

🎯 اسامی پذیرفته شدگان نهایی خانواده پردیس کیمیافکر در دانشگاه‌های دولتی در گرایش #برنامه_ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری

🏆 ۱۰۶ نفر قبولی نهایی در کد رشته های روزانه و نوبت دوم دانشگاه‌های #دولتی کشور (۶۷ نفر دانشگاه‌های تهران و ۳۹ نفر سایر استان‌ها)

✅ دانشگاه تهران
🥇جناب آقای محمدرضا یاس کندی، برنامه‌ریزی شهری (رتبه ۲ تئوری و رتبه یک نهایی)
🥈جناب آقای روح الله پرخیده، برنامه‌ریزی شهری (رتبه ۱ تئوری و رتبه ۲ نهایی)
🥉جناب آقای مهرداد جوانبخت، برنامه‌ریزی شهری (رتبه ۴ تئوری و ۳ نهایی)
🎗سرکار خانم سارا مقدسی، برنامه‌ریزی شهری (رتبه ۳ تئوری و ۴ نهایی)
🎗جناب آقای محمدجواد گلی، برنامه‌ریزی شهری (رتبه ۶ تئوری و ۵ نهایی)
🎗سرکار خانم سارا مرندی، برنامه‌ریزی شهری (رتبه ۱۰ کشوری و ۱ سهمیه)
🎗جناب آقای امیررضا جولانی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم زهرا شه دوست، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم فائزه حسینی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗جناب آقای هومن طاهریان، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم فاطمه کمال، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗جناب آقای علیرضا توتونچی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم مهناز محسنی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم شبنم حدادی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم شهرزاد صابرحنان، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم مریم محمدزاده، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم پردیس قانونی، مدیریت شهری
🎗سرکار خانم کوثر بابایی، مدیریت شهری

✅ دانشگاه مدرس
🎗سرکار خانم متین مایلی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم کبری ناطقی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم نازنین نوروزی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم مائده بنی هاشمی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم افسانه حکانی، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای امیرحسین مقدسی، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای احسان فقیهی، برنامه‌ریزی شهری

✅ دانشگاه شهید بهشتی
🎗سرکار خانم دنیا حسینی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم مهتا شاهمیری، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای پویا حسین پور، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای محمد حیدری، برنامه ریزی شهری
🎗سرکار خانم فاطمه سلیمانی، برنامه‌ریزی منطقه ای
🎗سرکار خانم لیلا خسروی، برنامه‌ریزی منطقه ای
🎗سرکار خانم غزاله حیدری، برنامه‌ریزی منطقه ای
🎗جناب آقای علی اصلانی، برنامه‌ریزی منطقه ای
🎗جناب آقای امید پیریان، برنامه‌ریزی منطقه ای
🎗جناب آقای امیرمحمد انصار جعفری، برنامه‌ریزی منطقه ای
🎗 جناب آقای محسن پیامنی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای

✅ دانشگاه علم و صنعت
🎗سرکار خانم مرضیه فلاح برزگر، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم فروزان زرین قلم، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم شبنم صادقی، برنامه‌ریزی شهری
🎗 جناب آقای هادی غلامی، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای آرمین اسلامی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم زینب محمودی، برنامه‌ریزی منطقه ای
🎗سرکار خانم حمیرا بیکی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗جناب آقای مهدی یراقی، برنامه‌ریزی منطقه ای
🎗جناب آقای پویا چراغعلی پور، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم سعیده سیل‌سپور، برنامه‌ریزی منطقه‌ای

✅ دانشگاه هنر تهران
🎗سرکار خانم یاسمن صدرایی، برنامه ریزی شهری
🎗سرکار خانم مینا شریفی، برنامه ریزی شهری
🎗جناب آقای علی زردوغی، برنامه ریزی شهری
🎗سرکار خانم نگار زینلی، ، برنامه ریزی شهری
🎗سرکار خانم زهرا شاه حسینی، برنامه ریزی شهری
🎗سرکار خانم مهدیه خجسته‌فر، برنامه ریزی شهری
🎗سرکار خانم صبیحه عارفی‌نیا، برنامه ریزی شهری
🎗سرکار خانم الهام کاظمی‌نژاد، برنامه ریزی شهری
🎗سرکار خانم مائده علوی، مدیریت شهری
🎗جناب آقای میلاد عباسپور، مدیریت شهری
🎗جناب آقای رضا فرخ، مدیریت شهری
🎗سرکار خانم ریحانه امینی، مدیریت شهری

✅ دانشگاه علامه تهران
🎗سرکار خانم سما قنبری، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم زینب فاتح، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای همایون شیخی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم نرگس جمیلی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم فاطمه رضوانی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم عاطفه خنجری، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم شقایق مختاری، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم زهرا مولایی، برنامه‌ریزی شهری

✅ دانشگاه هنر اصفهان
🎗سرکار خانم مطهره شاه‌محمدی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم فرشته رحیمی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم نگین حسن‌زاده، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم مریم حسن‌شاهی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم مارال مهرپویا، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای سینا جوادی، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای امیر رحیمی، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای حمید میری، برنامه‌ریزی شهری

✅ دانشگاه امام خمینی قزوین
🎗سرکار خانم مهشاد شریفی، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای محمدحسین مهدی‌پور، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم معصومه میرحبیبی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم زهرا شعبانیان، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم فاطمه علیرضا پور، برنامه‌ریزی شهری

✅ دانشگاه شیراز
🎗سرکار خانم طرلان صادقی‌پور، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم زهرا حق پرست، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای محمدمهدی شاکری، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای سعید آزاد، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای فرهاد نیک نژاد، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای علیرضا باباجعفری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗جناب آقای علی ایلون، برنامه‌ریزی منطقه‌ای

✅ دانشگاه گیلان
🎗جناب آقای محمدرضا ضیاآبادی، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای محمد حیدری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم زهرا احمدی، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای امیرمحمد امجدیان، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم غزاله حیدری، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم سمانه رحمانی تبار، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗سرکار خانم مائده خیل‌کردی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗جناب آقای حمیدحسینی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای
🎗جناب آقای حمیدرضا رشوند، ، برنامه‌ریزی منطقه‌ای

✅ دانشگاه مازندران
🎗سرکار خانم کوثر روشن‌بخش، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم عارفه ابراهیمی، برنامه‌ریزی شهری

✅ دانشگاه ارومیه
🎗سرکار خانم منا فرخی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم حانیه حسنی، برنامه‌ریزی شهری

✅ دانشگاه یزد
🎗سرکار خانم آرامش اسلامیان، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم فاطمه محبی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم محدثه بشیر، برنامه‌ریزی منطقه‌ای

✅ دانشگاه بجنورد
🎗سرکار خانم نسرین براتی، برنامه‌ریزی شهری
🎗سرکار خانم فیروزه فاضل، برنامه‌ریزی شهری
🎗جناب آقای احسان نعیمیان، برنامه‌ریزی شهری

✅ دانشگاه کردستان
سرکار خانم میدیا محمدی، برنامه‌ریزی شهری

✅ دانشگاه تبریز
🎗سرکار خانم فاطمه جعفرلو، برنامه‌ریزی شهری