مهرداد رحمانی

  •  کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (1392)
  •  4 سال سابقه تدریس و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
  •  مدرس دانشگاه (1392- 1393) – دانشگاه بین المللی قزوین و پیام نور
  •  تالیف مقالات تخصصی داخلی و بین المللی
  •  5 سال سابقه فعالیت حرفه ای شهرسازی