محسن اسماعیلی

  • پژوهشگر دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (1389)
  • نفر برگزیده و عضو گروه همکاری دوره دکتری مشترک دانشگاه¬های تهران، تی یو برلین، میمار سینان ترکیه و رباط مراکش تحت حمایت مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد
  • 8 سال سابقه تدریس در موسسات آموزش عالی در ارتباط با آزمون¬های کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی
  • مدرس برخی از دانشگاه¬های سراسری و آزاد کشور در 5 سال گذشته
  • عضو گروه نظارت علمی مرکز فرهنگی- هنری شهرداری تهران
  • 5 عنوان تالیف کتاب در حوزه آزمون¬های کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی
  • مشارکت در تالیف کتاب «چشم¬اندازهای نوین در نظریه برنامه¬ریزی»، انتشارات دانشگاه تهران (در دست چاپ)
  • تالیف مقالات تخصصی متعدد داخلی و بین المللی
  • 10 سال سابقه فعالیت حرفه¬ای شهرسازی و مدیریت طرح¬های و پروژه¬های متعدد در سراسر کشور