فاطمه فراهانی

  • کارشناس ارشد برنامه¬ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (1392)
  • 4 سال سابقه تدریس و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد برنامه¬ریزی شهری، منطقه¬ای و مدیریت شهری
  • مدرس دانشگاه (1392- 1393)
  • همکار گروه نظارت علمی مرکز فرهنگی- هنری شهرداری تهران
  • تالیف مقالات تخصصی داخلی و همایش¬های بین المللی
  • 5 سال سابقه فعالیت حرفه¬ای شهرسازی و معماری