سینا علائی

  • پژوهشگر دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (1391)
  • کارشناس ارشد طراحی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
  • نفر برگزیده و عضو گروه همکاری دوره دکتری مشترک دانشگاه های تهران، تی یو برلین، میمار سینان ترکیه و رباط مراکش تحت حمایت مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد
  • 4 سال سابقه تدریس در موسسات آموزشی در ارتباط با آزمون¬های کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی
  • مدرس دانشگاه (1393- 1391)
  • تالیف مقالات تخصصی متعدد داخلی و بین المللی
  • 8 سال سابقه فعالیت حرفه ای شهرسازی و معماری