سوابق تحصیلی
– دیپلم ریاضی فیزیک
– کارشناسی مهندسی شهرسازی از دانشگاه هنر تهران
– دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس (ورودی 91)
مهارتهای فردی و نرم افزاری
تسلط به :
– نرم افزار Arc GIS (دارای مدرک دوره پیشهرفته ArcGIS از جهاد دانشگاهی تهران- 1387)
– آموزش Arc GIS با تاکید بر شهرسازی
– نرم افزار تحلیل آماری SPSS (دارای مدرک دوره پیشرفته از جهاد دانشگاهی تربیت مدرس- 1392)
– نرم افزار Auto CAD دوبعدی
– Microsoft Office
آشنا به :
– نرم افزار Photo Shop
– نرم افزار Google Sketch UP
– نرم افزار آماری LISREL

سوابق تدریس
– برگزاری دوره آموزش کاربردی ArcGIS 10 در دانشگاه تربیت مدرس
– تدریس خصوصی و نیمه خصوصی ArcGIS 10 به مدت 2 سال

سوابق شغلی

سمت نوع طرح عنوان طرح یا پروژه
-کارشناس شهرسازی و GIS  طرحهای توسعه شهری –         همکاری با مهندسان مشاور مآب  در تهیه طرحهای جامع-تفصیلی شهرهای شهداد، اندوهجرد و ارزوئیه کرمان-همکاری با مهندسان مشاور آورث درتهیه طرحهای جامع شهرهای حبیب آباد، تودشک و سجزی اصفهان

-همکاری با مهندسان مشاور آورث در  تهیه طرح تفصیلی  شهر خرمدشت قزوین

-همکاری با مهندسینن مشاور پارس بوم در تهیه  طرح  تفصیلی قرچک

-کارشناس شهرسازی و  GIS پروژه  امکان سنجی -طرح توجیهی و امکان سنجی ضرورت اصلاح زیرپهنه محدوده انبارهای جهاد کشاوررزی در نقشه طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران
-کارشناس  GIS طرحهای روستایی -تهیه پایگاه اطلاعات جغرافیایی  طرحهای هادی روستاهای قاضده و خطیبان   در استان گیلان