راحله دادرس

  • پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
  • کارشناس ارشد طراحی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (1389)
  • 7 سال سابقه تدریس اسکیس طراحی شهری
  • مدرس دانشگاه¬های تهران، آزاد اسلامی و پیام نور قزوین (1393- 1389)
  • ناظر علمی و عضو پنل بسیاری از همایش¬های داخلی
  • تالیف مقالات تخصصی متعدد داخلی و بین المللی
  • 8 سال سابقه فعالیت حرفه¬ای شهرسازی و معماری