برنامه دوره­ آمادگی ارشد برنامه ­ریزی شهری، منطقه ­ای و مدیریت شهری ویژه کنکور 97 (دوره فشرده زمستان)

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره(هزار تومان)

آمار

40

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

15-16 بهمن

13-14 اسفند

ساعت 8:30 الی 19:30

460

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

30

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

14 بهمن

11-12 اسفند

ساعت 8:30 الی 19:30

340

سیر اندیشه ها در شهرسازی

20

دکتر محسن اسماعیلی

17-18-19-20 بهمن ساعت 14:30 الی 19:30 280

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

20

دکتر محسن اسماعیلی

15-16 اسفند

ساعت 8:30 الی 19:30

280

مباحث عمومی شهرسازی ایران

35

دکتر محسن اسماعیلی

17-18-19-20 بهمن

17-18 اسفند

ساعت 8:30 الی 13:30

ساعت 8:30 الی 19:30

 

420

جمع کل

145 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

1780

ثبت نام کل دروس به صورت نقدی از 24 آذر تا 20 دی شامل 300 هزار تومان تخفیف و ثبت نام اقساطی( 2 قسط مساوی) شامل 200 هزار تومان تخفیف است (هزینه ثبت نام نقدی: 1480/ هزینه ثبت نام اقساطی: 1580)

ثبت نام کل دروس به صورت نقدی از تاریخ 21 دی تا زمان شروع کلاس، شامل 200 هزار تومان تخفیف و ثبت نام اقساطی( 2 قسط مساوی) شامل 100 هزار تومان تخفیف است (هزینه ثبت نام نقدی: 1580/ هزینه ثبت نام اقساطی: 1680)

* انجام هماهنگی محل اقامت (خوابگاه) دانشجویان عزیز شهرستانی توسط موسسه امکانپذیر است

برنامه دوره آمادگی ارشد طراحی شهری ویژه کنکور 97 (دوره فشرده زمستان)

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره (هزارتومان)

مبانی نظری  معماری و طراحی شهری+ تحلیل فضاهای معماری و شهری

60

مهندس محمد نظرپور

15-16 بهمن

13-14-15-16 اسفند

ساعت 8:30 الی 19:30

740

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

30

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

14 بهمن

11-12 اسفند

ساعت 15-19

340

سیر اندیشه ها در شهرسازی

20

دکتر محسن اسماعیلی

17-18-19-20 بهمن

ساعت 14:30 الی 19:30

280

مباحث عمومی شهرسازی ایران

35

دکتر محسن اسماعیلی

17-18-19-20 بهمن

17-18 اسفند

ساعت 8:30 الی 13:30

ساعت 8:30 الی 19:30

420

جمع کل

145

بدون تخفیف (هزار تومان)

1780

ثبت نام کل دروس به صورت نقدی از 24 آذر تا 20 دی شامل 300 هزار تومان تخفیف و ثبت نام اقساطی( 2 قسط مساوی) شامل 200 هزار تومان تخفیف است (هزینه ثبت نام نقدی: 1480/ هزینه ثبت نام اقساطی: 1580)

ثبت نام کل دروس به صورت نقدی از تاریخ 21 دی تا زمان شروع کلاس، شامل 200 هزار تومان تخفیف و ثبت نام اقساطی( 2 قسط مساوی) شامل 100 هزار تومان تخفیف است (هزینه ثبت نام نقدی: 1580/ هزینه ثبت نام اقساطی: 1680)

* انجام هاهنگی محل اقامت (خوابگاه) دانشجویان عزیز شهرستانی توسط موسسه امکانپذیر است