برنامه دوره آمادگی دکتری ویژه کنکور 97 (دوره پاییز)

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

اولین جلسه

شهریه دوره (هزارتومان)

زبان عمومی دکتری 48 استاد سعید نیکپور پنج شنبه ها 16 تا 20 20 مهر

490

استعداد تحصیلی

50

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی جمعه ها 10 تا 14

21 مهر

490

دروس تخصصی (مبانی، روش‌ها و سنت‌های برنامه ریزی و طراحی شهری)

60

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه ها 15 تا 19

21 مهر

590

سیر اندیشه‌ها در
شهرسازی

36

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 15 تا 19 19 مهر 340

جمع کل

194 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

1840
ثبت نام اقساطی کل دوره: 100 هزار تومان تخفیف (امکان پرداخت در 3 قسط)
ثبت نام نقدی کل دروس: 200 هزار تومان تخفیف

1910