برنامه دوره آمادگی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری ویژه کنکور 96

درس

تعداد ساعت

نام استاد

زمان کلاس

شهریه دوره (هزار تومان)

تاریخ اولین جلسه

زبان عمومی

زبان تخصصی

40

15

استاد سعید نیکپور

مهندس آیدا قطب

پنج شنبه 15 الی 19 480

24 تیر

مباحث عمومی شهرسازی ایران

60

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه 9 الی 14

545

25 تیر

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

56

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 9 الی 13

395

23 تیر

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

50

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

جمعه15 الی 19

345

25 تیر

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

36

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 15 الی 19

285

23 تیر

آمار و روش های برنامه ریزی

فنون و روش های برنامه ریزی

70

20

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

مهندس فتح جلالی

پنجشنبه9 الی 14

640

24 تیر

جمع کل

337

بدون تخفیف (هزار تومان)

2690

* ثبت نام کلیه دروس شامل 300 هزار تومان تخفیف و در 4 قسط مساوی قابل پرداخت است.

* مشاوره حضوری فردی و گروهی به صورت هفتگی برای ثبت نام کنندگان کل دوره در ساعتهای مشاوره (چهارشنبه 15-13) رایگان می باشد.

* ثبت نام نقدی کل دروس شامل 5درصد تخفیف مازاد می گردد.

* ثبت نام کل دروس تا 15 تیرماه مشمول 5درصد تخفیف زمانی مازاد می گردد.

* ثبت نام تک درس به صورت نقدی و ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 100 هزار تومان تخفیف و پرداخت آن در 3 قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

شرایط استثنایی: ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی و با تخفیف زمانی مشمول 500 هزار تومان تخفیف می باشد.