حمیدرضا ابراهیم خانی

  • کارشناس ارشد برنامه¬ریزی شهری و منطقه¬ای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (1391)
  • 5 سال سابقه تدریس در موسسات آموزشی در ارتباط با آزمون¬های کارشناسی ارشد شهرسازی
  • مدرس دانشگاه¬های آزاد اسلامی و پیام نور (1391- 1393)
  • عضو گروه نظارت علمی مرکز فرهنگی- هنری شهرداری تهران
  • 3 عنوان تالیف کتاب در حوزه آزمون¬های کارشناسی ارشد شهرسازی
  • مشارکت در ترجمه کتاب «بررسی مزیت¬های رقابتی در مناطق شهری چند مرکزی»، انتشارات دانشگاه تهران
  • تالیف مقالات تخصصی متعدد داخلی و بین المللی
  • 5 سال سابقه فعالیت حرفه¬ای شهرسازی در طرح¬های و پروژه¬های متعدد در سراسر کشور