برنامه دوره­های آمادگی تحلیلی- تشریحی برنامه­ریزی شهرستان ها ویژه کنکور 97

عنوان دوره

اساتید

محتوا

طول دوره

زمان

تاریخ اولین جلسه

هزینه خام (هزار تومان)

هزینه نهایی(هزار تومان)
تحلیلی- تشریحی

 (کد مشهد)

 

دکتر محسن اسماعیلی و همکاران 15 ساعت: مفاهیم پایه، بیان تصویری و قواعد نوشتار

35 ساعت: حل مسائل شهری

30 ساعت:کارگاه شبیه­سازی پیشرفته (ایستگاه پایانی مشهد)

80 ساعت 23 و 24 اردیبهشت

5،6،7 خرداد

30،31 خرداد و 1تیر/

20- 9:30

23 اردیبهشت 980

+

420

1200

(200 هزار تومان تخفیف در صورت ثبت نام کلاس و ایستگاه پایانی)

تحلیلی- تشریحی

 (کد اصفهان)

 

دکتر محسن اسماعیلی و رتبه­های برتر 96

18 ساعت: مفاهیم پایه، بیان تصویری و قواعد نوشتار

36 ساعت: حل مسائل شهری

54 ساعت 29،30،31 اردیبهشت

19،20 و 21 خرداد/ 19- 9:30

29 اردیبهشت

980

 50 هزار تومان تخفیف ثبت نام نقدی

مدرس اصلی دوره­ها در تمام شهرها: دکتر محسن اسماعیلی، مجرب­ترین و باسابقه ترین استاد کشور و مدرس نفرات اول آزمون تحلیلی-تشریحی از سال 90 تا 96 به صورت متوالی

ثبت نام نقدی کلاس شامل 50 هزار تومان و کل دوره (کلاس و کارگاه پیشرفته) شامل 100 هزار تومان تخفیف مضاعف است

امکان ثبت نام کلاس به صورت اقساط در دو قسط مساوی به فاصله یکماه و ثبت نام کل دوره (کلاس و کارگاه پیشرفته) در سه قسط مساوی به فاصله یکماه میسر است

داوطلبان شهر اصفهان می توانند در صورت تمایل در کارگاه پیشرفته شبیه سازی (ایستگاه پایانی) شهر تهران که به صورت فشرده و متوالی برگزار می شود شرکت کنند