برنامه دوره آمادگی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری ویژه کنکور 97 (دوره پاییز)

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

شهریه دوره (هزار تومان)

تاریخ اولین جلسه

زبان عمومی

زبان تخصصی

48

12

استاد سعید نیکپور

مهندس سوگل حاجی حسینی

15-19 پنج شنبه 490

100

20 مهر

مباحث عمومی شهرسازی ایران

60

دکتر محسن اسماعیلی

9-14 جمعه

590

21 مهر

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

50

دکتر محسن اسماعیلی

9:30-14 چهارشنبه

490

19 مهر

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

50

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

15-19 پنج شنبه 490 21 مهر

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

36

دکتر محسن اسماعیلی

15-19 چهارشنبه

340

19 مهر

آمار و روش های برنامه ریزی

…………………………….

فنون و روش های برنامه ریزی

70

……

16

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

…………………..

مهندس آرش فتح جلالی

9-14 پنج شنبه

630

120

20 مهر

 

جمع کل

342 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

3250
هزینه ثبت نام نقدی کل دروس تا 31 شهریور با احتساب تخفیف ویژه

2800

* ثبت نام کلیه دروس تا 31 شهریور شامل 300 هزار تومان , تا 15 مهر ماه 200 هزار تومان و پس از آن شامل 100 هزار تومان تخفیف و در 5 قسط مساوی قابل پرداخت است.
* ثبت نام نقدی کل دروس شامل 150 هزار تومان مازاد می گردد.
* مشاوره حضوری فردی و گروهی (به مبلغ 300 هزار تومان) به صورت هفتگی برای ثبت نام کنندگان کل دوره رایگان می باشد.
* در صورت ثبت نام کل دروس , دانشجو مشمول 100 هزار تومان تخفیف بسته آموزشی و 100 هزار تومان تخفیف آزمون های آزمایشی می گردد.
* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.
* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 100 هزار تومان تخفیف و پرداخت آن در 3 قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

برنامه دوره آمادگی ارشد طراحی شهری ویژه کنکور 97 (دوره پاییز)

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره (هزارتومان)

زبان عمومی

زبان تخصصی+تمرین

48

12

استاد سعید نیکپور

مهندس سوگل حاجی حسینی

15-19 جمعه 490

100

20 مهر

مباحث عمومی شهرسازی ایران

60

دکتر محسن اسماعیلی

9-14 جمعه

590

21 مهر

مبانی نظری معماری

52

مهندس محمد نظرپور

9:30-14 چهارشنبه

530

19 مهر

تاریخ شهر و شهرسازی ایران و جهان

تاریخ معماری و طراحی شهری

50

16

استاد حمیدرضاابراهیم خانی

مهندس صبا محبی

15-19 جمعه

490

120

21 مهر

دیماه

سیر اندیشه های 1 و 2و 3

36

دکتر محسن اسماعیلی

15-19 چهارشنبه

340

19 مهر

تحلیل فضاهای معماری و شهری

60

مهندس مصطفی حسینی

9-14 پنج شنبه

590

20 مهر

جمع کل

336

بدون تخفیف (هزار تومان)

3250

هزینه ثبت نام نقدی کل دروس تا 31 شهریور با احتساب تخفیف ویژه

2800

* ثبت نام کلیه دروس تا 31 شهریور شامل 300 هزار تومان , تا 15 مهر ماه 200 هزار تومان و پس از آن شامل 100 هزار تومان تخفیف و در 5 قسط مساوی قابل پرداخت است.
* ثبت نام نقدی کل دروس شامل 150 هزار تومان مازاد می گردد.
* مشاوره حضوری فردی و گروهی به صورت هفتگی برای ثبت نام کنندگان کل دوره در ساعتهای مشاوره رایگان می باشد.
* در صورت ثبت نام کل دروس , دانشجو مشمول 100 هزار تومان تخفیف بسته آموزشی و 100 هزار تومان تخفیف آزمون های آزمایشی می گردد.
* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.
* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 100 هزار تومان تخفیف و پرداخت آن در 3 قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.