اسکیس طراحی شهری

اسکیس به صورت کلی به اتودهایی از طراحی اطلاق می­شود که مفهومی طراحانه و مبتکرانه را به همراه داشته باشند. در میان رشته­های هنری، به تبع گوناگونی انتظارات و خواسته­ها در آن رشته، هر اسکیس مفهوم خاص خود را دارد. به طور مثال در طراحی صنعتی که مقیاس کوچک و حوزه طراحی بیشتر به جنبه­های ابداعانه و در عین حال جنبه­های عینی و ملموس خلاصه می­شود، بنابر این توقع از اسکیس می­تواند شامل اتودهای انتزاعی تا راهکارهای اجرایی را در برگیرد.

کنکور طراحی شهری از دو بخش تئوری و آزمون اسکیس تشکیل شده است ضریب آزمون تئوری ۱۱ و ضریب آزمون اسکیس طراحی شهری ۴ است اما طیف نمرات اسکیس طراحی شهری در بازه صفر تا ۹۰ قرار می­گیرد که همین امر تاثیر آزمون اسکیس را افزایش می­دهد.

 از این رو عقلایی آنکه پایه تفکر طراحانه در دستور کار آموزش قرار بگیرد. نتیجه موضوع: با تغییرات زمانی آزمون تطبیق پیدا کنیم و دوم اینکه اسکیس مفهومی طراحانه از طراحی شهری دارد نه مفاهیم تکراری و گاها بی ارزش.

پردیس کیمیافکر با بهره­گیری از مجرب­ترین استاد اسکیس طراحی شهری کشور «استاد وحدت و همکاران» و با به روزرسانی مستمر متدهای آموزشی جهت هماهنگی با تغییرات محتوایی و رویه­ای آزمون و برخورداری از درخشانترین نتایج آزمون اسکیس از سال ۱۳۸۷ تاکنون (۷ رتبه یک و بیش از ۱۰۰۰ نفر قبولی در دانشگاه­های مطرح کشور در ۱۳ سال اخیر) تا موفقیت و کسب نتیجه درخشان در کنار شما خواهد بود.

دوره اسکیس طراحی شهری کیمیافکر

اسکیس طراحی شهری همواره از اهمیت ویژه ای در کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری برخوردار بوده است. کیمیافکر به عنوان رتبه اول ارشد و دکتری شهرسازی در دوره سال ۱۳۹۹ برنامه های خود را به صورت زیر اعلام می کند. این دوره ها به صورت حضوری در شهرهای تهران،‌ مشهد، اصفهان و تبریز به صورت غیر حضوری از سراسر کشور برگزار می گردد.

در صورتی که متقاضی برگزاری کلاس حضوری در شهر خود هستید با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۵۸۸۰۱ تماس حاصل کنید.

برنامه کلاس های ارشد مرحله دوم طراحی شهری

برنامه آزمون اسکیس طراحی شهری سال ۱۳۹۹ – پردیس کیمیافکر

اهمیت اسکیس طراحی شهری

شروع تئوری در کنار تمرین های اسکیس به یاد گیری و تسلط بیشتر مطالب تئوری نیز کمک می کند.

  • موضوع اول: بسیاری از مباحث دروس تاریخ و مبانی و تحلیل فضاهای شهری در آزمون تئوری از یک زمینه تحلیلی و طراحانه ترسیمی برخوردارند که به کمک برخی تمرین های اسکیسی حافظه تصویری داوطلب فعال شده و می تواند پاسخگوی سواالت از این دست در آزمون تئوری باشد.
  • موضوع بعد: اینکه مفاهیم ایده پردازی در اسکیس طراحی شهری اساسا از مبانی نظری و تحلیل فضاهای شهری اقتباس می گردد. تمرین در استفاده از این مفاهیم در تمرین های اسکیس یک حالتی از نهادینه شدن مطالب و استفاده دوسویه هم در اسکیس و هم در آزمون اسکیس دارد.
  • موضوع آخر: بنیان بسیاری از سواالت تحلیل بسیار تخصصی و طراحانه محور شده اند که استفاده از یک کالس آموزشی موثر در اسکیس می تواند بسیاری از سواالت بسیار سخت را در حوزه تثوری پاسخگو باشد.

نظر دانشجویان دوره های گذشته اسکیس طراحی شهری استاد وحدت

پیام کریمی نژاد:

  • دلسوزی فوق العاده ایشون و روحیه بخشی ب دانشجویان در کنار جدیت کارشون.
  • تقویت و خلق روحیه و ذوق ایده پردازی در دانشجویان
  • تقویت قوه طراحیشون, و کمک گیری از مبانی نظری طراحی برای ارتقا کیفیت محیط
  • تابستان و ادامه آن پس از کنکور مرحله اول
  • با توجه به اینکه صرفا سندهای طراحی را ب صورت مشخصی طلب میکرد، این قدرت یک طراح شهر میبود ک بتواند این اسناد در در بهترین حالت و ایده پردازد ممکن در ساعت محدودی ارائه کن, خوب بود.
  • سه چیز: هدف, هدف و هدف

نمونه سوالات آزمون مرحله دوم طراحی شهری سال های گذشته:

سوال آزمون مرحله دوم طراحی شهری سال ۱۳۹۹

 

مشاوره رایگان