برنامه دوره­های آمادگی اسکیس طراحی شهری تهران ویژه کنکور 97

عنوان دوره

اساتید

محتوا

طول دوره

زمان

تاریخ اولین جلسه

هزینه خام (هزار تومان)

هزینه نهایی(هزار تومان)
دفتر اول و دوم اسکیس اسناد طراحی و بیان تصویری ایده پردازی و ماهیت های فضایی استودیو طراحی شهری : کارگاه حل مسائل طراحی شهری  شهر اصفهان

 

استاد وحدت و همکاران 24ساعت: دفتر اول

48 ساعت: دفتر دوم

72 ساعت شنبه ها/20-9 15 اردیبهشت 1290000

تومان

دفتر اول و دوم اسکیس اسناد طراحی و بیان تصویری ایده پردازی و ماهیت های فضایی استودیو طراحی شهری : کارگاه حل مسائل طراحی شهری  شهر تبریز

 

استاد وحدت و همکاران

24ساعت: دفتر اول

48 ساعت: دفتر دوم

72 ساعت

یکشنبه ها/

9-20

16 اردیبهشت

1290000 تومان

دفتر اول و دوم اسکیس اسناد طراحی و بیان تصویری ایده پردازی و ماهیت های فضایی استودیو طراحی شهری : کارگاه حل مسائل طراحی شهری  شهر شیراز

 

استاد وحدت و همکاران

24ساعت: دفتر اول

48 ساعت: دفتر دوم

72 ساعت ذوشنبه ها/

9-20

17 اردیبهشت

1290000 تومان

دفتر اول و دوم اسکیس اسناد طراحی و بیان تصویری ایده پردازی و ماهیت های فضایی استودیو طراحی شهری : کارگاه حل مسائل طراحی شهری  شهر مشهد

 

استاد وحدت به همراه رتبه های اول اسکیس

24ساعت: دفتر اول

48 ساعت: دفتر دوم

72 ساعت

سه شنبه ها/

9-20

18 اردیبهشت

1290000 تومان

مدرس اصلی دوره­ها در تمام شهرها: استاد وحدت، مجرب­ترین و باسابقه ترین استاد اسکیس کشور و مدرس نفرات اول آزمون اسکیس از سال 87 تا 96 به صورت متوالی

ثبت نام نقدی کلاس شامل 50 هزار تومان تخفیف می باشد. ثبت نام همزمان کمپ ایستگاه پایانی با استودیو طراحی شهری شامل 186 هزارتومان تخفیف می گردد.

امکان ثبت نام کلاس به صورت اقساط در دو قسط مساوی به فاصله یکماه و ثبت نام کل دوره (کلاس و کارگاه پیشرفته) در سه قسط مساوی به فاصله یکماه میسر است

داوطلبان شهرستان می توانند در صورت تمایل در کارگاه بی نظیر ایستگاه پایانی اسکیس شهر تهران که به صورت فشرده و متوالی و در طول 8 روز برگزار می شود شرکت کنند.