برنامه دوره­های آمادگی اسکیس طراحی شهری تهران ویژه کنکور 97

عنوان دوره

اساتید

محتوا

طول دوره

زمان

تاریخ اولین جلسه

هزینه خام (هزار تومان)

هزینه نهایی(هزار تومان)
دفتر اول و دوم اسکیس اسناد طراحی و بیان تصویری ایده پردازی و ماهیت های فضایی استودیو طراحی شهری : کارگاه حل مسائل طراحی شهری

 

استاد وحدت و همکاران 24ساعت: دفتر اول

48 ساعت: دفتر دوم

72 ساعت جمعه ها/

10-19

14 اردیبهشت 1290000

تومان

استودیو طراحی شهری: کارگاه حل مسائل کد اول تهران

 

استاد وحدت و همکاران

48 ساعت دفتر دوم

48 ساعت پنج شنبه ها/

10-19

19 اردیبهشت

890000 تومان

استودیو طراحی شهری: کارگاه حل مسائل کد دوم تهران

 

استاد وحدت و همکاران 48 ساعت دفتر دوم 48 ساعت چهارشنبه ها/

10-19

18 اردیبهشت 890000 تومان 1394000 تومان شامل دو تخفیف 93 هزارتومانی

ایستگاه پایانی : کمپ نهایی اسکیس

 

استاد وحدت به همراه رتبه های اول اسکیس

80 ساعت دوره فوق العاده اسکیس

80 ساعت

تیرماه

8 روز فوق العاده اسکیس طراحی شهری

9-21

10 تیرماه

690000 تومان

مدرس اصلی دوره­ها در تمام شهرها: استاد وحدت، مجرب­ترین و باسابقه ترین استاد اسکیس کشور و مدرس نفرات اول آزمون اسکیس از سال 87 تا 96 به صورت متوالی

ثبت نام نقدی کلاس شامل 50 هزار تومان تخفیف می باشد. ثبت نام همزمان کمپ ایستگاه پایانی با استودیو طراحی شهری شامل 186 هزارتومان تخفیف می گردد.

امکان ثبت نام کلاس به صورت اقساط در دو قسط مساوی به فاصله یکماه و ثبت نام کل دوره (کلاس و کارگاه پیشرفته) در سه قسط مساوی به فاصله یکماه میسر است