دوره آمادگی آزمون دکتری شهرسازی

3 رتبه تک رقمی و 8 رتبه زیر 30 اتفاقی نیست

درستعداد ساعتاستادزمان کلاسشهریه دوره (هزار تومان)تاریخ اولین جلسه
زبان عمومی45استاد سعید نیکپورپنجشنبه 9:30 الی 13:3069025 مهر
استعداد تحصیلی (ویژه گروه هنر)40استاد حمیدرضا ابراهیم خانیجمعه 10 الی 14 570 26 مهر
دروس تخصصی دکتری (برنامه¬ریزی، طراحی شهری و مباحث عمومی آزمون)80دکتر محسن اسماعیلی
استاد محمد نظرپور
جمعه 14:30 الی 19:30119026 مهر
جمع کل (بدون احتساب تخفیف)2,450,000 تومان
تخفیف ثبت نام کل دروس (تحفیف در پرداخت اقساطی)2,100,000 تومان
تخفیف ثبت نام کل دروس (تحفیف در پرداخت نقدی)1,950,000 تومان

جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاس ها و ثبت نام با ما تماس بگیرید

021-88694248

021-66900645

مشاوره رایگان